FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  eng

Prześlij pliki
 

  UCZESTNIK KONKURSU


  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu architektonicznego oraz w pełni go akceptuję (https://konkurs-ogrody-polsko-niemieckie.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ogrody_Polsko-Niemieckie_konkurs_g-1.pdf)
  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały dołączone do regulaminu konkursu.

  PLANSZA KONKURSOWA

  Opracowanie stanowić musi plik cyfrowy w rozdzielczości 300dpi, planszę 100×70 zapisaną w formacie PDF lub TIFF, zawierającą opis koncepcji oraz czytelne rysunki i/lub wizualizacje, w tym wizualizacje 3D. Możliwe jest przesyłanie makiety do opracowania, przy czym jej przesłanie należy uzgodnić w wcześniej z Operatorem. Opracowanie musi:

  • pasować do i komponować się z otoczeniem lokalizacji określonej w załącznik nr 1 do Regulaminu, tj. miejsca w Ogrodach Polsko-Niemieckich wskazanego na mapie poglądowej. Z uwagi na wpisanie Parku Skaryszewskiego do rejestru zabytków pod numerem A-875, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi:ZALECA SIĘ:
   – aby obiekt uwzględniał historyczne osie kompozycyjne Parku Skaryszewskiego oraz przestrzenne powiązania widokowe z innymi strukturami parku, tj. przede wszystkim widoczność z przeciwległego brzegu jeziora Kamionkowskiego;
   – w przypadku instalacji z elementami oświetleniowymi, nie mogą być one eksponowane przez całą noc, ze względu na to, aby nie zaburzać dobowego rytmu bytujących na terenie parku i jeziorka ptaków i małych zwierząt;
   – maksymalna wysokość obiektu lub jego elementów nie może przekraczać 3,5m.
   DOPUSZCZA SIĘ:
   – zastosowanie współczesnych materiałów, przy zachowaniu jednorodności kompozycyjnej z innymi elementami architektonicznymi tej części Parku Skaryszewskiego;
   NIE DOPUSZCZA SIĘ:
   – kolizji z ciągami pieszymi i drogami komunikacyjnymi oraz ważnymi podziemnymi instalacjami liniowymi;
   – cięcia korzeni drzew;
   – usuwania drzew czy krzewów;
   – montażu elementów instalacji na drzewach.
  • uwzględniać fakt potencjalnej realizacji, co zakłada: trwałość (całoroczny charakter), wykonanie możliwe z materiałów przyjaznych środowisku, ochronę istniejącego drzewostanu, bezpieczeństwo dla osób odwiedzających Ogrody (brak konieczności grodzenia oraz zapewniania dodatkowych zabezpieczeń obiektu oraz osób), harmonię oraz wkomponowanie się w otoczenie Ogrodów;
  • zostać opisane imieniem i nazwiskiem autora.

  Opracowanie może mieć (m.in.) charakter użytkowy oraz przestrzenny.