OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Posiedzenie jury odbyło się w dniu 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Organizatora Konkursu, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Zielna 37 w Warszawie, w trybie hybrydowym. W obradach wzięli osobiście udział członkowie jury:

  • Cornelius Ochmann – Prezes Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej;
  • Robert von Rimscha – Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie;
  • Małgorzata Bojańczyk – Reprezentant darczyńców prywatnych;
  • Ewa Łabno-Falęcka – Mercedes-Benz Polska, Sponsor Ogrodów;

W obradach wzięli udział zdalnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, członkowie jury:

  • Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe;
  • Izabela Szostak-Smith – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe;
  • Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy.

Pod ocenę jury trafiło 25 projektów. Jurorzy oceniali nie tylko walory artystyczne i przekaz, zgodny z ideą i tematyką Konkursu, ale także możliwość realizacji oraz użyteczność dla osób korzystających z Ogrodów.

WERDYKT JURY

GŁÓWNA NAGRODA

ZOJA

autorka: Ksenia Makała


ZOBACZ PROJEKT

WYRÓŻNIENIE

ANTYMUR 2022

autor: Grzegorz Klaman


ZOBACZ PROJEKT

WYRÓŻNIENIE

RAZEM I OBOK SIEBIE

autorzy: Xawery Wolski, Wojciech Kolęda oraz Piotr Grochowski


ZOBACZ PROJEKT

UZASADNIENIE WERDYKTU

Zwycięski projekt ma charakter abstrakcyjny. Szczególnie frapująca jest w nim perspektywa postrzegania sąsiedztwa. Projekt nie odpowiada na pytanie, czy mamy do czynienia ze wstęgą, czy dwoma półkolami. Jest to pewnego rodzaju iluzja, którą można zauważyć w zależności od perspektywy doświadczania projektu. Z jednej strony widzimy idealny okrąg, a z innej – dwa niezależne elementy. Równoczesna jedność i podział jest wielką siłą projektu w przestrzeni alegorycznej, a tym samym doskonałą realizacją kryterium zgodności przekazu z ideą i tematyką Konkursu. Przekaz podkreśla dodatkowo wkomponowanie dzieła w istniejące w przestrzeni Ogrodów schody, co ma swój wymiar symboliczny, a zarazem sprawia, że dzieło staje się elementem użytkowym dla mieszkańców i osób korzystających z Ogrodów. Sąsiedztwo staje się zatem integralnym fragmentem życia odwiedzających to miejsce.

Dodatkowym elementem docenionym jest wykorzystanie postindustrialnego betonu, jako elementu środowiskowego, co stanowi połączenie ze sobą sztuki nowoczesnej z, tak ważnym dzisiaj, przesłaniem sustainability.

Sama nazwa projektu także stanowi bardzo ciekawe oraz oryginalne powiązanie pracy z tematyką Konkursu. „Zoja” jest imieniem pochodzącym z greckiego i oznacza „życie”. Wiąże to projekt z życiem – czymś zmiennym, a jednocześnie trwałym – jest bardzo wymownym zwróceniem uwagi na kształt relacji oraz ich charakter: ciągłość (wynikającą choćby z uwarunkowań historycznych i sąsiedztwa), jak i zmienność (wynikającą z losów łączących oba kraje).

W związku z późniejszym podaniem danych autorki Jury podkreśla też zadowolenie, że zwycięski projekt prezentuje i przybliża spojrzenie młodego pokolenia na relacje polsko-niemieckie, które kształtują się jako pokojowy dialog i wspólne działanie: zarówno razem, jak i obok siebie.

Dwie wyróżnione prace zdobyły uznanie Jury z uwagi na uniwersalny przekaz, a także położenie akcentu na wspólny los narodów. Dodatkowym atutem prac był ich twórczy, unikalny charakter. W ocenie Jury realizowały też pozostałe kryteria określone w Regulaminie, w szczególności zaś wysoki poziom artystyczny.