O KONKURSIE

Ogrody Polsko-Niemieckie to projekt Roku Jubileuszowego-2016. Zostały stworzone w celu upamiętnienia 25 rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. W tym roku obchodzimy dwie rocznie: 5 lat od powstania Ogrodów oraz jubileusz 30-lecia Traktatu.

Ogród z założenia jest miejscem odpoczynku, relaksu, a także rozmowy. Ten szczególny ma również służyć jako przykład połączenia kultury i  dobrej współpracy pomiędzy sąsiadami, Polską i Niemcami.

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU

Temat: Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE.

 • Instalacja stała, trwała, całoroczna – forma dowolna, pobudzająca do refleksji, sprzyjająca odpoczynkowi.
 • Materiał przyjazny dla środowiska.
 • Bezpieczna dla odwiedzających park, nie wymagający grodzenia i zapewnienia specjalnych środków bezpieczeństwa.
 • Rozmiar harmonijnie wpisujący się w przestrzeń.
 • Dostępny, nie wymagający grodzenia i zapewniający bezpieczeństwo.
 • Lokalizacja w obszarze Ogrodów Polsko-Niemieckich, w rejonie przeznaczonym w MPZP pod zieleń urządzoną, przy czym lokalizacja nie może kolidować z ciągami pieszymi, drogami oraz działką oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 15/2, obręb 3-02-04.

Harmonogram:

 • od 8.11.2021 do 17.12.2021 – zgłaszanie projektów
 • od 20 do  22.12.2021 – obrady Jury
 • 28.12.2021 – ogłoszenie Zwycięzcy i  publikacja prac, w tym opracowań Laureatów

ZALECA SIĘ:

 • aby obiekt uwzględniał historyczne osie kompozycyjne Parku Skaryszewskiego oraz przestrzenne powiązania widokowe z innymi strukturami parku, tj. przede wszystkim widoczność z przeciwległego brzegu jeziora Kamionkowskiego;
 • w przypadku instalacji z elementami oświetleniowymi, nie mogą być one eksponowane przez całą noc, ze względu na to, aby nie zaburzać dobowego rytmu bytujących na terenie parku i jeziorka ptaków i małych zwierząt;
 • maksymalna wysokość obiektu lub jego elementów nie może przekraczać 3,5m.

DOPUSZCZA SIĘ:

 • zastosowanie współczesnych materiałów, przy zachowaniu jednorodności kompozycyjnej z innymi elementami architektonicznymi tej części Parku Skaryszewskiego;

NIE DOPUSZCZA SIĘ:

 • kolizji z ciągami pieszymi i drogami komunikacyjnymi oraz ważnymi podziemnymi instalacjami liniowymi;
 • cięcia korzeni drzew;
 • usuwania drzew czy krzewów;
 • montażu elementów instalacji na drzewach.

LOKALIZACJA INSTALACJI/OBIEKTU SZTUKI

POBIERZ ZDJĘCIA LOKALIZACJI

NAGRODY

NAGRODĄ GŁÓWNĄ JEST 100 TYS. ZŁ NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Realizacja oznacza wykonanie małej formy architektonicznej oraz montaż w Ogrodach Polsko-Niemieckich.

NAGRODY DODATKOWE PRZYZNANE PRZEZ JURY 2 X 1000 ZŁ

REGULAMIN KONKURSU

Kliknij aby zapoznać się z regulaminem.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników zadania-opracowania koncepcji wizualnej małej formy architektonicznej (instalacji przestrzenno-architektonicznej lub obiektu sztuki) o tematyce: „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE” do Ogrodów Polsko-Niemieckich w Warszawie.

JURY KONKURSU

Cornelius Ochmann

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

Robert von Rimscha

Ambasada Niemiec
w Warszawie

Izabela Szostak-Smith

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe

Małgorzata Bojańczyk

Reprezentant darczyńców prywatnych

Michał Krasucki

Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Łabno-Falęcka

Mercedes-Benz Polska, Sponsor Ogrodów